درمان پولیپ رکتوم

درمان پولیپ رکتوم

درمان پولیپ رکتوم

درمان پولیپ رکتوم با لیزردرمان پولیپ رکتوم به روش لیزر و با روش نوین به وسیله فیبر نوری و تاباندن اشعه لیزر انجام می شود. این روش در بدو ورود به دنیای بیماریهای نشیمنگاهی با استقبال چشمگیر مواجه شد و به سرعت رشد کرد و بر دیگر روش های سنتی غلبه کرد.

جهت رزرو وقت ویزیت اینترتی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

رزرو وقت ویزیت