درمان فیستول

درمان فیستول

درمان فیستول

درمان فیستول با لیزر

 

درمان فیستول به روش لیزر و با روش نوین به وسیله فیبر نوری و تاباندن اشعه لیزر انجام می شود.
به دلیل عدم خون ریزی ، عدم دوره نقاهت و عدم درد عمل جراحی این روش در بدو ورود به دنیای بیماریهای نشیمنگاهی با استقبال چشمگیر مواجه شد و به سرعت رشد کرد و بر دیگر روش های سنتی غلبه کرد.
تجربه سالیان کلینیک نور در اختیار شماست تا آرامش خود را به سرعت بازپس گیرید.

جهت رزرو وقت ویزیت اینترتی می توانید از لینک زیر استفاده کنید

رزرو وقت ویزیت